Motto:

Zdrowie nie jest wszystkim ale bez zdrowia wszystko jest niczym - Ks. Jan Twardowski

Misja Szpitala:

Kształcić i Leczyć na najwyższym poziomie

Biuro Obslugi Pacjenta

Od poniedziałku do Piątku / 7:00 - 14:30 / tel. 32 370-45-31

 

Oferty Pracy

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanislawa Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z siedzibą w 41-800 Zabrze ul. 3 Maja 13-15 zatrudni lekarzy w Głównej Izbie Przyjęć.

Wymagania:

- posiadana specjalizacja z zakresu chorób wewnętrznych lub z zakresu nefrologii lub

- rozpoczęta specjalizacja z zakresu chorób wewnętrznych.

Planowane zatrudnienie w ramach umowy o pracę od zaraz.

Kontakt:

- telefon: 032 3704509

- fax: 032 3704522

- mail: dsikora@szpital.zabrze.pl

 

 


Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława
Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 41-800 Zabrze, ul.
3-go Maja 13-15 zatrudni od zaraz w ramach umowy o pracę referenta ds. płac.
Wymagania:

1. Wykształcenie wyższe ekonomiczne.

2. Biegła umiejętność pracy z komputerem.

3. Znajomość i umiejętność posługiwania się programem Excel.

4. Umiejętność obsługi programu Płatnik.

5. Doświadczenie w pracy w służbach kadrowo-płacowych.

W przyszłości osoba wybrana spośród kandydatów ma możliwość zajęcia stanowiska kierowniczego.

Oferty pracy /CV + list motywacyjny/ można składać osobiście w Dziale Spraw Pracowniczych i Socjalnych,
Zabrze, ul. 3-go Maja 13-15 lub e-mail: dsikora@szpital.zabrze.pl”