Motto:

Zdrowie nie jest wszystkim ale bez zdrowia wszystko jest niczym - Ks. Jan Twardowski

Misja Szpitala:

Kształcić i Leczyć na najwyższym poziomie

Biuro Obslugi Pacjenta

Od poniedziałku do Piątku / 7:00 - 14:30 / tel. 32 370-45-31

 

Oferty Pracy

25.03.2013r.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława
Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 41-800 Zabrze, ul.
3-go Maja 13-15 w związku z realizacją projektu “Rozwój
innowacyjnej chirurgii poprzez utworzenie nowoczesnego Bloku
Operacyjnego oraz OAiIT w SPSK Nr 1 im. Prof.
S. Szyszko SUM – etap II” zatrudni od zaraz w ramach umowy o pracę lekarza ze
specjalizacją z zakresu anestezjologii lub ze specjalizacją z zakresu urologii lub chirurgii.
Oferty pracy /CV + list motywacyjny/ można składać osobiście w Dziale Spraw Pracowniczych i Socjalnych,
Zabrze, ul. 3-go Maja 13-15 lub e-mail: dsikora@szpital.zabrze.pl
05.07.2013r.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława
Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 41-800 Zabrze, ul.
3-go Maja 13-15 w związku z realizacją projektu “Rozwój
innowacyjnej chirurgii poprzez utworzenie nowoczesnego Bloku
Operacyjnego oraz OAiIT w SPSK Nr 1 im. Prof.
S. Szyszko SUM – etap II” zatrudni od zaraz w ramach umowy o pracę pielęgniarkę -
pielęgniarza posiadającego dodatkowe kwalifikacje w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego lub anestezjologicznego.
Oferty pracy /CV + list motywacyjny/ można składać osobiście w Dziale Spraw Pracowniczych i Socjalnych,
Zabrze, ul. 3-go Maja 13-15 lub e-mail: dsikora@szpital.zabrze.pl

 
01.08.2013r.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława
Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 41-800 Zabrze, ul.
3-go Maja 13-15 w związku z realizacją projektu “Rozwój
innowacyjnej chirurgii poprzez utworzenie nowoczesnego Bloku
Operacyjnego oraz OAiIT w SPSK Nr 1 im. Prof.
S. Szyszko SUM – etap II” zatrudni od zaraz w ramach umowy o pracę techników-fizjoterapeutów.
Oferty pracy /CV + list motywacyjny/ można składać osobiście w Dziale Spraw Pracowniczych i Socjalnych,
Zabrze, ul. 3-go Maja 13-15 lub e-mail: dsikora@szpital.zabrze.pl