Szanowni Państwo,

Zapraszamy wszystkie osoby skierowane przez Śląski Urząd Wojewódzki (na podstawie przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego ) do rozpoczęcia specjalizacji z psychologii klinicznej w ramach SP Szpitala Klinicznego nr 1 w Zabrzu na spotkanie organizacyjno-kwalifikacyjne. Szkolenie specjalizacyjne ramach którego zostało przeprowadzone aktualne postępowanie rekrutacyjne jest finansowane i realizowane w ramach Projektu „Inwestycja w kompetencje i kwalifikacje gwarancją zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży” POWR.05.04.00- 00-01180/19.

Spotkanie odbędzie się 31 stycznia 2020 o godzinie 12:30 w sali seminaryjnej budynku pediatrii (3 piętro). Obecność na spotkaniu jest obowiązkowa w związku z dopełnieniem przez Państwa wymagań formalnych związanych z uzyskanym dofinansowaniem.

Na spotkaniu zostaną zebrane również zgody na prztwarzanie danych osobowych na potrzeby specjalizacji zgodnie z wymogami Polityki Ochrony Danych Osobowych obowiązującej w naszej placówce oraz dane niezbędne do sporządzenia umów cywilno-prawnych na realizację szkolenia specjalizacyjnego.

Dr n.med. Katarzyna Rojewska
Kierownik szkolenia specjalizacyujnego
w ramach specjalizacji z psychologii klinicznej w SK1 w Zabrzu

 

Szanowni Państwo,

SP Szpital Kliniczny nr 1 w Zabrzu informuje, iż w dniu 15 listopada rozpocznie się proces rekrutacji w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim na specjalizację z psychologii klinicznej. Aktualnie posiadamy jako jednostka szkoląca 30 wolnych miejsc akredytowanych na przeprowadzenie szkolenia specjalizacyjnego. Jednocześnie informuję, że wszystkie wymagania formalne związane z tym procesem są opisane w Ustawie o specjalizacjach w ochronie zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017r w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2017 roku poz.1217).

Osoby, które przejdą pozytywnie postępowanie rekrutacyjne zostaną o tym powiadomione.

Kandydaci zakwalifikowani do SP Szpitala Klinicznego nr 1 w Zabrzu zostaną zaproszeni w ciągu miesiąca stycznia 2020r. na spotkanie z kierownikami pod opiekę których zostaną przydzieleni. Informacja o terminie spotkania zostanie wywieszona na stronie internetowej SP Szpitala Klnicznego nr 1 w Zabrzu w zakładce specjalizacje, aktualności -psychologia kliniczna.

W szkoleniu specjalizacyjnym, które rozpocznie się w lutym 2020r. Mogą wziąć udział tyko osoby, które wybierają subspecjalizację z Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży. Nie ma możliwości uzupełnienia do 1 stopnia specjalizacji. Szolenie przewidziane jest dla osób realizujących pełen program specjalizacji z psychologii klinicznej (blok podstawowy 2 lata i blok szczegółowy 2 lata).

Szkolenie będzie bezpłatne w sytuacji uzyskania dofinansowania z UE w ramach Projektu Power.

 

Życzę powodzenia w procesie rekrutacji,

dr n.med. Katarzyna Rojewska

specjalista psycholog kliniczny

kierownik szkolenia z psychologii klinicznej w ramach SP SK 1 w Zabrzu

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż za pośrednictwem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego trwa aktualnie proces rekrutacji na 1 wolne miejsce szkolenia w ramach specjalizacji z psychologii klinicznej.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym dokumentów w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim.

Postępowanie rekrutacyjne będzie trwało do 30 maja 2019 roku.

Dr n.med. Katarzyna Rojewska

Specjalista psycholog kliniczny

Kierownik szkolenia specjalizacyjnego z psychologii klinicznej w ramach SK1 w Zabrzu

 

 

Szanowni Państwo,

mam przyjemność zaprosić Państwa

na inaugurację specjalizacji z psychologii klinicznej

w SP Szpitalu Klinicznym nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko w Zabrzu

Uroczystość odbędzie się 29 września 2018r o godz.: 10:30

w SP Szpitalu Klinicznym nr 1w Zabrzu, ul. 3-go Maja 13-15

sala 218 (2 piętro budynku pediatrii )

wykład inauguracyjny pt. „Współczesna psychologia kliniczna jako dziedzina stosowana w ochronie zdrowia”

wygłosi Krajowy Konsultant w Dziedzinie Psychologii Klinicznej

prof. dr hab.n.hum. Bernadeta Izydorczyk

Pozostaję z nadzieją na spotkanie z Państwem

dr n.med. Katarzyna Rojewska

 

 

Szanowni Państwo,

Zapraszam serdecznie na podpisanie umowy dotyczącej realizacji szkolenia specjalizacyjnego w ramach specjalizacji z psychologii klinicznej w SP Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Zabrzu. Umowy do podpisania będą oczekiwały na Państwa w dniu 6 sierpnia od 9:00 do 14:30 u mnie w Centralnej Pracowni Psychologii Klinicznej (budynek Pediatrii 3 piętro koło laboratorium).

Osoby, które w tym czasie będą na urlopie bardzo proszę o osobisty kontakt ze mną

pod nr. Telefonu: 32 3704274, lub poprzez email: krojewska@szpital.zabrze.pl

Pozdrawiam serdecznie,

dr n.med. Katarzyna Rojewska

Kierownik szkolenia specjalizacyjnego

w ramach specjalizacji z psychologii klinicznej

—————————————————————–

Szanowni Państwo,

Zapraszamy wszystkie osoby skierowane przez Śląski Urząd Wojewódzki (na podstawie przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego ) do rozpoczęcia specjalizacji z psychologii klinicznej w ramach SP Szpitala Klinicznego nr 1 w Zabrzu na spotkanie organizacyjno-kwalifikacyjne.

Spotkanie odbędzie się 23 lipca o godzinie 13:30 w sali seminaryjnej budynku pediatrii (3 piętro). Obecność na spotkaniu jest obowiązkowa w związku z określeniem wybranej przez Państwa ścieżki specjalizacji (bloku specjalistycznego) i przydzieleniem na tej podstawie kierowanika specjalizacji.

Na spotkaniu zostaną zebrane również zgody na prztwarzanie danych osobowych na potrzeby specjalizacji zgodnie z wymogami Polityki Ochrony Danych Osobowych obowiązującej w naszej placówce oraz dane niezbędne do sporządzenia umów cywilno-prawnych na realizację specjalizacji .

W wyjątkowych sytuacjach, jeśli ktoś z Państwa nie będzie mógł być obecny na spotkaniu proszę o osobisty kontakt telefoniczny pod nr 32 3704274 z dr n.med. Katarzyną Rojewską.

Dr n.med. Katarzyna Rojewska

Kierownik szkolenia specjalizacyujnego

w ramach specjalizacji z psychologii klinicznej

——————————————————————————————————————–

Szanowni Kierownicy Specjalizacji z Psychologii Klinicznej,

Zapraszam na spotkanie, które odbędzie się w dniu 2 lipca 2018r o godz. 13:30 w SP Szpitalu Klinicznym nr 1 w Zabrzu w budynku Pediatrii (sala seminaryjna 3 piętro).

Celem spotaknia jest omówienie kwestii formalnych dotyczących umów i sposobu sprawowania opieki nad przydzielonymi specjalizantami oraz zasady użytkowania systemu SMK. Istotnym elementem spotkanie bedzie również kwestia zaplanowania dydaktyki oraz wskazanie przez Państwa specjalistów godnych zaproszenia do poprowadzenia zajęć w ramach specjalizacji z psychologii klinicznej.

Na spotkaniu zostaną Państwu rozdane aktualne programy specjalizacji z psychologii klinicznej, które stanowią podstawę zajęć dydaktycznych.

Zapraszam serdecznie,

dr n.med. Katarzyna Rojewska

specjalista psycholog klinicznych

kierownik szkolenia z psychologii klinicznej

 


Szanowni Państwo,

SP Szpital Kliniczny nr 1 w Zabrzu informuje, iż w dniu 30 maja zakończył się proces rekrutacji w UW poprzez system SMK. W związku z większą liczbą osób, które złożyły wniosek o rozpoczęcie specjalizacji z psychologii klinicznej, niż jest miejsc akredytowanych aktualnie trwa postępowanie konkursowe. Na podstwie postępowania konkursowego przebiegającego zgodnie z ustawą o specjalizacjach w ochronie zdrowia do dnia 30 czerwca 2018r zostaną wyłonione osoby, które rozpoczną specjalizację w tej edycji. Postępowanie konkursowe przeprowadza Urząd Wojewódzki na podstawie dokumentów złożonych przez osoby ubiegające się o rozpoczęcie specjalizacji z psychologii klinicznej.

Osoby, które przejdą pozytywnie postępowanie konkursowe zostaną o tym powiadomione.

Kandydaci zakwalifikowani do SP Szpitala Klinicznego nr 1 w Zabrzu zostaną zaproszeni w ciągu miesiąca lipiec na spotkanie z kierownikami pod opiekę których zostaną przydzieleni. Informacja o terminie spotkania zostanie wywieszona na stronie internetowej SP Szpitala Klnicznego nr 1 w Zabrzu w zakładce specjalizacje, aktualności -psychologia kliniczna.

Bardzo prosimy o cierpliwość!

dr n.med. Katarzyna Rojewska

specjalista psycholog kliniczny

kierownik szkolenia z psychologii klinicznej