Szanowni Państwo,

SP Szpital Kliniczny nr 1 uzyskał akredytację do przeprowadzenia szkolenia w zakresie specjalizacji z psychologii klinicznej w związku z czym znajduje się na liście jednostek szkolących w tym zakresie. Posiadamy miejsca dla 25 osób.

Kierownikiem szkolenia specjalizacyjnego z psychologii klinicznej jest

dr n.med. Katarzyna Rojewska specjalista psycholog kliniczny. Jest ona odpowiedzialna za wszelkie kwestie merytoryczne (w tym dydaktykę) oraz organizacyjno-formalne. W przypadku pytań i wątpliwości kierownik szkolenia specjalizacyjnego jest dostępny pod nr. telefonu:

32 370 42 74 oraz adresem email: krojewska@szpital.zabrze.pl.

Opiekę nad osobami realizującymi specjalizację z psychologii klinicznej w ramach naszej jednostki szkolącej będzie sprawował zespół wybitnych specjalistów psychologów klinicznych określanych jako kierownicy specjalizacji. Posiadane przez kierowników specjalizacji subspecjalizacje umożliwiają w ramach naszej jednostki szkolącej realizację specjalizacji we wszystkich możliwych kierunkach:

  • psychologii klinicznej dzieci i młodzieży

  • neuropsychologii

  • psychosomatyki

  • psychologii klinicznej człowieka dorosłego.

Nie ma możliwości w ramach naszej jednostki szkolącej realizacji uzupełnienia szkolenia do posiadanego I stopnia specjalizacji . Przyjmujemy tylko osoby ubiegające się o realizację pełnego trybu szkolenia: podstawowego i specjalistycznego.

Ze względu na wdrożenie nowego programu specjalizacyjnego i związane z nim koszty (dydaktyka, staże, opieka kierowników, obsługa administracyjno – prawna itp.) koszt roczny szkolenia w ramach specjalizacji z psychologii klinicznej w naszej jednostce szkolącej

wynosi : 6300 zł. Istnieje możliwość płatności w 2 ratach, każda po 3150 zł.

W dniu 30 kwietnia rozpoczął się proces rekrutacji na specjalizację z psychologii klinicznej, który jest realizowany przez Urząd Wojewódzki. Rekrutacja będzie trwała do końca maja za pośrednictwem systemu SMK. Wszystkich chętnych do realizacji specjalizacji z psychologii klinicznej w ramach naszej jednostki szkolącej prosimy o złożenie wniosku w systemie SMK i wskazanie naszej placówki jako priorytetowej do realizacji specjalizacji.

Serdecznie zapraszamy

dr n.med. Katarzyna Rojewska

kierownik szkolenia z psychologii klinicznej