SPIS NUMERÓW TELEFONÓW KOMÓREK ADMINISTRACYJNYCH

SPSK Nr 1 SUM

 

 

Nazwa komórki organizacyjnej

 

Numer telefonu 

Lekarz Naczelny

32  37 04 533

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno –       Finansowych – Główny Księgowy

32 37 04 505

   

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych

32 37 04 518

 Naczelna Pielęgniarka

32 37 04 314 

 Pełnomocnik ds. Jakości

32 37 04 312 

 Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

32 37 04 550 

Kancelaria

32 37 04 511 

Dział Spraw Pracowniczych i Socjalnych

32 37 04 510

32 37 04 501

32 37 04 509 – Kierownik 

Dział Zamówień Publicznych

32 37 04 241 

32 37 04 206 – Kierownik 

Dział Organizacyjno – Prawny

32 37 04 526 

32 37 04 528 – Kierownik

Administrator Systemów Informatycznych

32 37 04  288 

Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych

32 37 04 288

Audytor Wewnętrzny

 32 37 04 236 

Inspektor ds. BHP

32 37 04 433

Inspektor ds. OC

 32 37 04 512  

 Inspektor ds. P/POŻ

32 37 04 487 

Pielęgniarka Epidemiologiczna

32 37 04 477

Dział Rozliczeń Usług Medycznych

32 37 04 258 

32 37 04 259 

32 37 04 514 – Kierownik

 Sekcja Dokumentacji Chorych i Statystyki Medycznej

 32 37 04 210 

32 37 04 502 

 

 

 Sekcja Ewidencji Majątku

32 37 04 348 

Dział Finansowo – Księgowy z Kasą

32 37 04 219

32 37 04 513

 32 37 04 516 – Kierownik

Dział Kosztów i Analiz Ekonomicznych

 32 37 04 519

                       32 37 04 504 – Kierownik 

Sekcja  Rachuby Płac

 32 37 04 500 

32 37 04 503 – Kierownik

 Dział Sprzętu i Aparatury Medycznej

32 37 04 449 

32 37 04 321 – Kierownik

 

                Dział Techniczny

32 37 04 512 

Sekcja Inwestycji i Remontów

32 37 04 309 lub 32 37 04 487

 Dział Informatyki Szpitalnej

32 37 04 223 

32 37 04 288- Kierownik

Administrator Sieci Informatycznej

 32 37 04 288  

 Dział Administracyjno-Gospodarczy
z Magazynem Bielizny Czystej i Brudnej

32 37 04 365 

32 37 04 599 – Kierownik

 

Dział Logistyki z Magazynem

 32 37 04 448 

32 37 04 319 

32 37 04 206 – Kierownik

Archiwum Szpitalne

32 37 04 538 

                                  Sekcja Żywienia

32 37 04 472