NUMERY TELEFONÓW ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH DLA DOROSŁYCH SPSK NR 1 SUM

Oddział Nefrologiczny

Pododdział Dializoterapii

Ordynator

Prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak

Sekretariat: 32/ 37 04 488

Oddział Chorób Wewnętrznych

 i Diabetologii

Ordynator

Prof. dr hab. n. med. Janusz Gumprecht

Sekretariat: 32/ 37 04 415

   

Oddział Torakochirurgiczny

Ordynator

Dr hab. n. med. Damian Czyżewski

Sekretariat: 32/37 04 416

Oddział Urologiczny

Ordynator

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Paradysz

Sekretariat: 32/ 37 04 454

Oddział Neurologiczny

Oddział Udarowy

p.o. Ordynatora

Dr hab. n. med. Monika Adamczyk – Sowa

Sekretariat: 32/37 04 584

Oddział Anestezjologii

i Intensywnej Terapii

Ordynator

Prof. dr hab. n. med. Hanna Misiołek

Sekretariat: 32/ 37 04 593

Oddział Pulmonologiczny

Pododdział Rehabilitacji Pulmonologicznej

Ordynator

Prof. dr hab. n. med. Dariusz Ziora

Sekretariat: 32/ 37 32 235

NUMERY TELEFONÓW ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH DLA DZIECI SPSK NR 1 SUM

Oddział Chirurgii Wad Rozwojowych

Dzieci i Traumatologii

Ordynator

Dr hab. n. med. Wojciech Korlacki

Sekretariat: 32/ 37 04 380

Oddział Hematologii i Onkologii Dziecięcej

Ordynator

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański

Sekretariat: 32/ 37 04 372

Oddział Intensywnej Terapii Dziecięcej

Kierownik

Dr n. med. Jacek Karpe

Sekretariat: 32/ 37 04 249

Oddział Patologii Noworodka

Ordynator

Prof. dr hab. n. med. Urszula Godula – Stuglik

Sekretariat: 32/ 37 04 280

Oddział intensywnej Terapii Noworodka

Kierownik

Dr n. med. Jerzy Sobczyk

Sekretariat: 32/ 37 04 350

Oddział Gastroenterologii

I Hepatologii Dzieci

p.o. Ordynatora

Dr hab. n. med. Jarosław Kwiecień

Sekretariat: 32/ 37 04 265

Oddział Nefrologii Dzieci

Pododdział Dializoterapii Dzieci

Kierownik

Dr n. med. Aurelia Morawiec – Knysak

Sekretariat: 32/ 37 04 283

Oddział Endokrynologii Dzieci

Ordynator

Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Ziora

Sekretariat: 32/ 37 04 283

Oddział Ogólnopediatryczny

Kierownik

Dr hab. n. med. Edyta Machura

Sekretariat: 32/ 37 04 283

Poradnia Alergologiczna dla Dzieci: 

Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc dla Dzieci: 

 Telefon: 32 37 04 363

Telefon: 32 37 04 363

NUMERY TELEFONÓW PORADNI SPECJALISTYCZNYCH DLA DOROSŁYCH SPSK NR 1 SUM

Poradnia Chirurgii Ogólnej

 

Telefon: 32/ 37 04 553

Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej

Telefon: 32/ 37 04 553

Poradnia Nefrologiczna

 

Telefon: 32/ 37 04 430

Poradnia Chorób Metabolicznych i Diabetologii

 

Telefon: 32/ 37 04 430

Poradnia Urologiczna

 

Telefon: 32/ 37 04 561

Poradnia Neurologiczna

 

Telefon: 32/ 37 04 551

Poradnia Endokrynologiczna dla Dorosłych

 

Telefon: 32/ 37 04 545

Poradnia Genetyczna i Diagnostyki Prenatalnej

 

Telefon: 32/ 37 04 346

Poradnia Leczenia Bólu

 

Telefon: 32/ 37 04 493

Diagnostyczna Poradnia Chorób Płuc

 

Telefon: 32/ 37 32 263

Poradnia Domowego Leczenia Tlenem

 

Telefon: 32/ 37 32 238

Poradnia Onkologiczna

 

Telefon: 32/ 37 32 263

NUMERY TELEFONÓW PORADNI SPECJALISTYCZNYCH DLA DZIECI SPSK NR 1 SUM

Poradnia Alergologii, Pulmonologii i Immunologii Dziecięcej

Telefon: 32/ 37 04 363

Poradnia Hematologii i Onkologii Dziecięcej

Telefon: 32/ 37 04 334

Poradnia Nefrologiczna dla Dzieci

Telefon: 32/ 37 04 254

Poradnia Dializoterapii Dzieci

Telefon: 32/ 37 04 254

Poradnia Endokrynologiczna dla Dzieci

Telefon: 32/ 37 04 334

Poradnia Gastroenterologiczna dla Dzieci

Telefon: 32/ 37 04 334

Poradnia Reumatologiczna dla Dzieci

Telefon: 32/ 37 04 334

Poradnia Chirurgii Dziecięcej

Telefon: 32/ 37 04 254

Poradnia Neonatologiczna

Telefon: 32/ 37 04 334

Poradnia Rehabilitacyjna dla Dzieci

Telefon: 32/ 37 04 393

Poradnia Genetyczna i Diagnostyki Prenatalnej

Telefon: 32/ 37 04 346

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci

Telefon: 32/ 37 04 323

NUMERY TELEFONÓW PRACOWNI I ZAKŁADÓW:

Pracownia Endoskopii

 Telefon: 32 37 04 325

Pracownia  Spirometrii 

Telefon: 32 37 04 370

Zakład Radiologii Lekarskiej i Radiodiagnostyki:

  – Pracownia RTG:  32 37 04 263, 32 37 04 535

  – Pracownia TK:     32 37 04 263, 32 37 04 535

Laboratorium: 

32 37 04 315, 32 37 04 383

Zakład Patomorfologii:

32 37 04 541