Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych, wszystkim Pielęgniarkom, Pielęgniarzom, Położnym życzę wszelkiej pomyślności, zdrowia, sukcesów w pracy zawodowej i w życiu osobistym, wytrwałości i pogody ducha.

Jednocześnie pragnę wyrazić ogromne uznanie i chcę podziękować za pomoc, którą każdego dnia niesiecie ludziom jej potrzebującym,  za wykonywanie niełatwej pracy w tym trudnym czasie, która wymaga poświęcenia, odpowiedzialności i zaangażowania.                                                                                                

                                                                                                                DYREKCJA
                                                                SAMODZIELNEGO PUBLICZEGO SZPITALA KLINICZNEGO NR 1
                                                                                                  IM. STANISŁAWA SZYSZKO
                                                                   ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH