Nazwa oddziału

 

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Ordynator Oddziału

 

Prof. dr hab. n .med. Hanna Misiołek

Tel. 32/37 04 579

Sekretariat:

Tel. 32/37 04 586   fax 32/37 04 593

 

Kierownik Oddziału

Lek. Maciej Przybyła

Tel. 32/37 04 231

Sekretariat:

Tel. 32/37 04 239  fax. 32/37 04 238

 

Pielęgniarka Oddziałowa

 

Pielęgniarka koordynująca ds. anestezjologii

 

Ewa Bąkowska

Tel. 32/37 04 225

Jolanta Kornaś – Woźny

Tel. 32/37 04 412

Dyżurka lekarzy OIT

Dyżurka lekarzy- anestezjologia

 

Tel. 32/37 04 227

        32/37 04 432

Dyżurka pielęgniarek- anestezjologia

Dyżurka pielęgniarek OIT

 

Tel. 32/37 04 412

        32/37 04 228

Charakterystyka oddziału

 Zespół lekarzy Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dorosłych składa się z 20 osób, w tym 8 specjalistów i 12 w trakcie specjalizacji. Czterech lekarzy jest etatowymi pracownikami Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, a 5 osób w zespole posiada tytuł doktora nauk medycznych. Ogólna liczba pielęgniarek wynosi 28 osób. Wszystkie pielęgniarki posiadają certyfikaty ukończenia kursu anestezjologicznego, dwie pielęgniarki mają tytuł specjalistek anestezjologii i intensywnej opieki. Świadczenia z zakresu anestezjologii obejmują: znieczulenia ogólne, przewodowe, analgosedację oraz monitorowany nadzór anestezjologiczny do zabiegów z zakresu chirurgii klatki piersiowej, chirurgii ogólnej i urologii, zarówno na bloku operacyjnym jak i w pracowniach endoskopowych. Zakres obowiązków w ramach świadczeń anestezjologicznych obejmuje przygotowanie pacjenta do zabiegu, przeprowadzenie wszelkiego rodzaju znieczuleń, nadzór pooperacyjny oraz leczenie bólu pooperacyjnego. Lekarze i pielęgniarki oddziału pracują także w Pracowni Endoskopii Przewodu Pokarmowego oraz w Zakładzie Radiologii, wykonując znieczulenia i analgosedacje do bolesnych procedur. Zespół pozostaje również do dyspozycji w razie konieczności interwencji we wszystkich oddziałach szpitala (prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, zakładanie centralnych dostępów  naczyniowych, konsultacje chorych z silnymi dolegliwościami bólowymi w ramach funkcjonowania Zespołu Leczenia Bólu).
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii  posiada 7 stanowisk intensywnej terapii. Dysponuje pełnym wyposażeniem w aparaturę medyczną taką jak: nowoczesne respiratory, pełne monitorowanie hemodynamiczne, aparat USG, RTG, EKG, aparaty do terapii nerkozastępczej, bronchofiberoskopy, analizator parametrów krytycznych, aparat do ogrzewania płynów infuzyjnych oraz urządzenia grzewcze dla pacjentów.

 

Zadania oddziału

Oddział Anestezjologii I Intensywnej Terapii świadczy usługi w zakresie kompleksowej diagnostyki i leczenia ostrej niewydolności oddechowej, krążenia, nerek, stanów po NZK. Znaczny odsetek pacjentów stanowią chorzy z ciężką sepsą i niewydolnością wielonarządową. Rocznie leczymy ponad 200 pacjentów. W naszym oddziale możliwe jest prowadzenie oddechu zastępczego metodami konwencjonalnymi ( inwazyjnymi) oraz stosowanie wentylacji nieinwazyjnej. Bardzo istotne miejsce w terapii i diagnostyce zajmuje badanie endoskopowe drzewa oskrzelowego. W razie potrzeby stosujemy leczenie nerkozastępcze – terapia cytrynianowa i heparynowa. Wykonujemy również zabiegi plazmaferezy osoczowej lub albuminowej. W przypadku niewydolności wątroby wykonuje się zabiegi SPAD. Prowadzimy monitorowanie hemodynamiczne inwazyjne jak i nieinwazyjne. Oddział stanowi zaplecze dla pacjentów oddziałów Chirurgii Ogólnej, Torakochirurgii, Urologii, Nefrologii, Diabetologii, Stacji Dializ, Neurologii w tym Oddziału Udarowego oraz Izby Przyjęć.

Diagnostyka opiera się m. in. na szerokich możliwościach, pracującego przez całą dobę, szpitalnego laboratorium, z pracownią mikrobiologii oraz badaniach obrazowych w Zakładzie Radiologii (w tym rezonans magnetyczny i tomografia komputerowa).

Oddział jest ośrodkiem uniwersyteckim. Bierzemy aktywny udział w zjazdach naukowo – szkoleniowych, wydajemy liczne publikacje w kraju i za granicą. Prowadzimy zajęcia dydaktyczne dla studentów wszystkich lat studiów i kierunków Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Przeprowadzamy kursy doskonalące, podyplomowe z zakresu badań endoskopowych drzewa oskrzelowego w OIT, na bloku operacyjnym oraz tzw. trudnej intubacji, kursy z technik znieczuleń regionalnych z wykorzystaniem USG oraz metod leczenia i uśmierzania bólu ostrego i przewlekłego. Ze względu na duży odsetek pacjentów leczonych metodami nerkozastępczym oraz plazmaferezą leczniczą, prowadzimy również szkolenia w tym zakresie.

Działalność nasza w zakresie anestezjologii, intensywnej terapii oraz opieki, odbywa się ze szczególną dbałością o komfort i bezpieczeństwo pacjenta oraz poszanowania godności chorego.