Nazwa Oddziału

 

Oddział Chirurgii Wad Rozwojowych

Dzieci i Traumatologii

Ordynator Oddziału

 

Dr hab. n. med. Wojciech Korlacki

 

Pielęgniarz Oddziałowy

 

Mgr Bogusław Tokarz

Numery telefonów:

Sekretariat

 

Tel. 32/37 04 380; 32/37 04 354

 

Dyżurka Lekarska

Tel. 32/37 04 368; 32/37 04 356

 

Dyżurka Pielęgniarek

Tel. 32/37 04 332

 

Charakterystyka Oddziału

Działalność lecznicza oddziału obejmuje chirurgią dziecięcą w pełnym zakresie. Zapewniamy opiekę chirurgiczną pacjentom od okresu noworodkowego do 18 roku życia.

 

Oddział zajmuje pomieszczenia na piątym (oddział) i szóstym (blok operacyjny) piętrze Budynku Pediatrii SPSK-1 w Zabrzu. Dysponuje         8 salami z 24 łóżkami dla chorych oraz nowoczesnym blokiem operacyjnym z dwoma w pełni wyposażonymi salami operacyjnymi. Blok operacyjny wyposażony jest w nowoczesny sprzęt, między innymi:

–     dwa tory wizyjne do zabiegów laparoskopowych i torakoskopowych

–     koagulację typu Liga-sure

–     nóż ultradźwiękowy

–     bronchoskop

–     gastroskop

–     dermatom

–     wiertarkę do zabiegów kostnych

–     staplery chirurgiczne

 

Personel oddziału pełni również nadzór nad Poradnią Chirurgii Dziecięcej, która zlokalizowana jest na parterze w budynku Pediatrii. Aktualnie w oddziale pracuje                       5 specjalistów w zakresie chirurgii dziecięcej oraz 4 lekarzy kształcących się w tej dziedzinie. Jeden ze specjalistów posiada ponadto specjalizację              z chirurgii dziecięcej. Specjaliści stanowią wysoko wykształcona kadrę medyczną, a swoją wiedze poszerzali na licznych stażach i kursach zagranicznych (USA, Francja, Holandia, Niemcy, Włochy). Oddział posiada akredytacje do pełnego szkolenia rezydentów w zakresie chirurgii dziecięcej oraz do prowadzenia staży kierunkowych dla innych specjalizacji.

 

Odział pełni codzienny 24-godzinny ostry dyżur dla miast Zabrza i Rudy Śląskiej oraz dyżury regionalne, wynikające z nadzoru specjalistycznego, dla przypadków szczególnie trudnych. Całodobowa dostępność anestezjologa i radiologa znacznie podnosi możliwości diagnostyczno-lecznicze. Współpraca z pozostałymi Klinikami Śląskiego Centrum Pediatrii rozszerza w zakres dostępnych procedur diagnostyczno-terapeutycznych. Dzięki współpracy z Oddziałem Patologii Noworodka oraz Oddziałami Intensywnej Terapii Noworodka                   i Intensywnej Terapii Dzieci istnieje możliwość leczenia operacyjnego noworodków z bardzo niską masą ciała, obciążonych anomaliami rozwojowymi i ciężkimi schorzeniami chirurgicznymi tego okresu. Dzieci starsze wymagające intensywnego nadzoru                                       i specjalistycznego postępowania chirurgicznego hospitalizowane są w Oddziale Intensywnej Terapii Dziecięcej.

 

Rocznie przeprowadzamy w Klinice ok. 1500 zabiegów operacyjnych, 48% z nich stanowią tzw. zabiegi chirurgii jednego dnia, szczególnie korzystne zarówno dla samego pacjenta jak              i jego rodziców.

 

Zadania Oddziału

1.      Pełny zakres chirurgii dziecięcej ogólnej (procedury planowe jak i „ostrodyżurowe”    w zakresie klatki piersiowej, jamy brzusznej, kończyn, powłok)

 

2.      Chirurgia urazowa wieku dziecięcego                      w tym:

– urazy czaszkowo-mózgowe

– urazy klatki piersiowej

– urazy jamy brzusznej,

–  urazy układu kostno-stawowego                           z zastosowaniem małoinwazyjnych technik, stabilizacji śródszpikowej,

– urazy wielonarządowe,

– oparzenia.

 

3.      Chirurgia noworodka w tym:

– wady wrodzone: zarośnięcie przełyku, niedrożność dwunastnicy, niedrożności jelita cienkiego, zarośnięcie odbytu; wytrzewienie wrodzone, przepuklina pępowinowa, przepuklina przeponowa, guzy okolicy krzyżowo – guzicznej,

– inne choroby chirurgiczne wieku noworodkowego/niemowlęcego: rozedma płatowa płuc; wrodzone przerostowe zwężenie odźwiernika; przepukliny pachwinowe, wgłobienie; skręt jądra, guzy krzyżowo-ogonowe; złamanie okołoporodowe czaszki                             i narządów ruchu; obumierające zapalenie jelit; perforacja przewodu pokarmowego; skręt jelit, niedrożność smółkowa, smółkowe zapalenie otrzewnej, choroba Hirschprunga, torbiele broncho i enterogenne śródpiersia, zdwojenia przewodu pokarmowego

 

Wiele zabiegów z zakresu chirurgii noworodka wykonywanych jest technikami małoinwazyjnymi laparoskopii i torakoskopii (np. zarosnięcie przełyku, przerostowe zwężenie odźwiernika, guzy                i torbiele jajników)

 

4.      Urologia oraz andrologia dziecięca w tym:

– wady układu moczowego: wodonercze, podwójne układy kielichowo–miedniczkowe, nerka podkowiasta, nerka ektopiczna, refluks pęcherzowo-moczowodowy, uchyłki pęcherza, zastawki cewki tylnej, wady cewki moczowej (spodziectwo, wierzchniactwo), stulejka

– kamica moczowa,

– cystoskopia i zabiegi cystoskopowe,

–  wnętrostwo, niezstąpienie jądra; skręt jądra, skręt przydatków jądra/najądrza; zapalenie najądrza; żylaki powrózka nasiennego.

 

5.      Plastyczna chirurgia rekonstrukcyjna               w tym:

–  operacje plastyczne wad wrodzonych uszu: wyrośla przeduszne, zniekształcenia małżowin usznych,

– operacje wad kończyn: palcozrost, palce dodatkowe.

– korekcja blizn pourazowych                                         i pooparzeniowych

– leczenie oparzeń

 

6.        Chirurgia onkologiczna:

–  chirurgiczne procedury diagnostyczne                w tym z wykorzystaniem technik wideochirurgicznych laparoskopii                           i torakoskopii

–  operacje guzów litych: śródpiersia, nadnercza, nerek, tkanek miękkich, kości, jajnika, jądra, przestrzeni zaotrzewnowej, okolicy krzyżowo-ogonowej,

– leczenie naczyniaków krwionośnych                      i limfatycznych oraz znamion barwnikowych.

 

7.      Operacje plastyczne w deformacjach klatki piersiowej w tym technika Nussa.

 

8.      Operacje laparoskopowe i torakoskopowe w tym:

–     laparoskopowe usunięcie wyrostka robaczkowego

–     laparoskopowa usunięcie pęcherzyka żółciowego

–     laparoskopowe leczenie żylaków powrózka nasiennego

–     laparoskopowa operacje wnętrostwa brzusznego

–     laparoskopowa operacja usunięcia nerki podwójnej

–     laparoskopowa operacje torbieli i guzów jajnika

–     laparoskopowe leczenie refluksu żołądkowo-przełykowego (fundoplikacja)

–     laparoskopowa operacje kurczu wpustu (kardiomiotomia)

–     laparoskopowa gastrostomia

–     laparoskopowa chirurgia jelit                              (ch. Hirschprunga)

–     laparoskopowa usunięcie śledziony

–     laparoskopowa usunięcie nadnercza

–     laparoskopowa pyloromyotomia

–     torakoskopowa operacja zarośnięcia przełyku

–     torakoskopowy drenaż jamy opłucnej                    i dekortykacja płuca w ropniakach

–     torakoskopowe leczenie odmy opłucnowej

–     torakoskopowe resekcje patologicznej tkanki płucnej

–     torakoskopowa resekcja grasicy                             w Myasthenia gravis

–     torakoskopowe operacje guzów śródpiersia

–     torakoskopowa sympatektomia

–     laparoskopie i torakoskopie diagnostyczne

 

9.      Zabiegi endoskopowe

         – bronchoskopie i gastroskopie interwencyjne (usunięcia ciał obcych)

         – bronchoskopie i gastroskopie diagnostyczne