Nazwa oddziału

 

Oddział Chorób Wewnętrznych

i Diabetologii

 

Ordynator Oddziału

 

 

Prof. dr hab. n. med. Janusz Gumprecht

Pielęgniarka Oddziałowa

 

Mgr Bożena Rabowicz

Tel. 32/37 04 424

 

Telefony:

 Sekretariat Ordynatora

Tel. 32/37 04 415

 Dyżurka lekarska

Tel. 32/37 04 425, 438

Dyżurka pielęgniarek

Tel. 32/37 04 247

Charakterystyka oddziału

 

Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii liczy 20 łóżek. Jest jednym z  uznanych w Polsce specjalistycznych ośrodków leczenia cukrzycy, leczącym chorych z regionu Górnego Śląska.

Na oddziale pracuje 3 lekarzy diabetologów, nefrolog, specjalista chorób wewnętrznych oraz dietetyczka i pielęgniarki ze specjalizacją z zakresu edukacji diabetologicznej.

Miesięcznie na oddziale leczonych jest średnio.70 pacjentów.

Zadania oddziału

Oddział prowadzi kompleksową diagnostykę zaburzeń metabolizmu węglowodanów (cukrzycy, stanów przedcukrzycowych i hipoglikemii). Sprofilowany jest głównie na optymalizację leczenia cukrzycy obu typów, w tym wdrażanie zasady kompleksowego schematu terapii: od edukacji chorych m.in. w zakresie samokontroli i leczenia dietetycznego, po indywidualizację farmakoterapii, z uwzględnieniem najnowszych grup leków hipoglikemizujących. Oddział przyjmuje w trybie całodobowym przypadki świeżo rozpoznanej cukrzycy, głównie typu 1 i cukrzycy w ciąży, oraz chorych  z ostrymi powikłaniami cukrzycy (stany hiperglikemiczne, hipoglikemie). Liczną grupę chorych hospitalizowanych w Oddziale Diabetologii stanowią osoby z późnymi powikłaniami cukrzycy, w tym z polineuropatią cukrzycową, nefropatią cukrzycową czy zespołem stopy cukrzycowej, które wymagają częstokroć konsultacji wielu specjalistów  (neurolog, chirurg, okulista, nefrolog) oraz przeprowadzenia szeregu badań dodatkowych celem sprecyzowania rozpoznania i ustalenia optymalnej terapii. Oddział dysponuje m.in. CGMS tj. systemem do ciągłego pomiaru glikemii oraz podskórnymi i dożylnymi pompami insulinowymi. Umożliwia to m.in. wysokospecjalistyczne leczenie młodych dorosłych z cukrzycą typu 1 oraz chorujących na cukrzycę kobiet w ciąży lub kobiet planujących prokreację. Zatrudniona na Oddziale dietetyczka prowadzi indywidualne szkolenia chorych dotyczące zasad diety cukrzycowej. Od wielu lat w ramach oddziału prowadzone są badania nad nowymi lekami hipoglikemizującymi.

Pracujący na oddziale lekarze, będący równocześnie nauczycielami akademickimi, prowadzą zajęcia z zakresu chorób wewnętrznych ze studentami kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego i ratownictwa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.