Nazwa Oddziału

Oddział Gastroenterologii i Hepatologii Dzieci

 

Ordynator Oddziału

Dr hab. n. med. Jarosław Kwiecień

 

Pielęgniarka Oddziałowa

Janina Nowak

Tel. 32/37 04 220

Numery telefonów:

Sekretariat

 

Tel. 32/37 04 265; 32/37 04 281

Dyżurka Lekarska

Tel. 32/37 04 267

 

Dyżurka Pielęgniarek

Tel. 32/37 04 268

 

Charakterystyka Oddziału

 Oddział posiada 18 łóżek szpitalnych                     z zapleczem diagnostycznym, na stałe pracuje 13 pielęgniarek oraz 7 lekarzy, w tym                   5 specjalistów w dziedzinie pediatrii                         i gastroenterologii lub gastroenterologii dziecięcej oraz 2 specjalistów w dziedzinie pediatrii, będących w trakcie specjalizacji             z gastroenterologii dziecięcej. Dwoje lekarzy jest jednocześnie nauczycielami akademickimi w ramach Katedry i Kliniki Pediatrii w Zabrzu SUM.

 

W ramach Oddziału funkcjonuje pracownia endoskopii przewodu pokarmowego, pracownia badań czynnościowych przewodu pokarmowego, pracownia USG.

Oddział cieszący się dużą renomą                             w województwie, posiadający największą liczbę specjalistów gastroenterologii dziecięcej spośród oddziałów o tym profilu w województwie śląskim. P. o. Ordynatora Oddziału doc. Jarosław Kwiecień jest Prezesem Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (PTGHiZD) oraz Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie gastroenterologii dziecięcej na teren województwa śląskiego.

W Oddziale hospitalizowanych jest średnio ok. 90  pacjentów w miesiącu

 

 

Zadania Oddziału

Oddział diagnozuje i leczy pełny zakres chorób przełyku, żołądka, jelit, wątroby i trzustki             u dzieci. Szczególne zainteresowania pracowników Oddziału to choroba refluksowa przełyku, zakażenia Helicobacter pylori, nieswoiste zapalenia jelit (choroba Crohna           i wrzodziejące zapalenie jelita grubego), celiakia i zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego.

Możliwość wykonania badań: USG, gastroskopia, kolonoskopia, pH-metria przełyku, manometria przełyku, manometria anorektalna, wodorowe testy oddechowe w kierunku nietolerancji cukrów, izotopowe testy 13C w kierunku zakażeń Helicobacter pylori, czynności wątroby, czynności trzustki, wydatku energetycznego i opróżniania żołądka.

W pracowni endoskopii wykonywane są zabiegi polipektomii oraz tamowania krwawień                z przewodu pokarmowego. Możliwe jest też zakładanie przezskórnych endoskopowych gastrostomii (PEG).

W ramach badań statutowych SUM i badań międzyośrodkowych pracownicy oddziału regularnie realizują badania naukowe i kliniczne.

 

Na terenie Oddziału prowadzona jest dydaktyka dla studentów III i V roku Wydziału Lekarskiego w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego  w Katowicach.

Oddział dysponuje następującą aparaturą diagnostyczną:

– USG
– aparat do pomiaru wodoru w powietrzu wydychanym
– aparat do pH-metrii przełyku
– aparat do manometrii przełyku i manometrii anorektalnej
– aparat do izotopowych testów oddechowych 13C IRIS

Ponadto na wyposażeniu oddziału są kardiomonitory i pulsoksymetry do monitorowania funkcji życiowych pacjenta.