Nazwa Oddziału

 

Oddział Hematologii i Onkologii Dziecięcej

Ordynator Oddziału

 

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański

Pielęgniarka Oddziałowa

 

Mgr Anna Strzelecka

Tel. 32/37 04 335

Numery telefonów:

Sekretariat Ordynatora

 

32/37 04 372;  32/37 04 214

 

Dyżurka Lekarska

 

32/37 04 373

 

Dyżurka Pielęgniarek

 

 

32/37 04 335

Charakterystyka Oddziału

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadania Oddziału

–        Oddział dysponuje łącznie 25 łóżkami.  Liczba kadry (lekarze – 9,  lekarze Poradni Hematologicznej – 2,  pielęgniarek – 21), w oddziale miesięcznie hospitalizowanych jest ok. 90 pacjentów

Oddział prowadzi kompleksową diagnostykę i leczenie pacjentów z nowotworami krwi, układu chłonnego, guzami litymi. Prowadzona jest również diagnostyka                 i leczenie  różnych postaci niedokrwistości (opornych na leczenie, niedokrwistości hemolitycznych, anemii aplastycznych), skaz krwotocznych (małopłytkowości          i hemofilii), zaburzeń krzepnięcia,  trombofili, chorób węzłów chłonnych.

–        prowadzi kompleksową diagnostykę i leczenie pacjentów onkohematologicznych z uwzględnieniem aktualnie stosowanych na świecie schematów leczenia. Klinika specjalizuje się w leczeniu chorób rozrostowych układu krwiotwórczego: ostrych białaczek, w tym białaczki niemowlęcej, chłoniaków, choroby Hodgkina, jak również pacjentów z guzami litymi (nerek, wątroby, tkanek miękkich, guzów zarodkowych). Ośrodek koordynuje w całym kraju program leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u niemowląt (INTERFANT).

–        Diagnostyka onkohematologiczna prowadzona jest z użyciem najnowszych metod, w tym monitorowania minimalnej choroby resztkowej za pomocą            8-kolorowej cytometrii przepływowej.

–        Oddział współpracuje z 17 ośrodkami hematologii i onkologii dziecięcej w Polsce skupionymi w ramach Polskiej Pediatrycznej Grupy ds. Leczenia Białaczek               i Chłoniaków i Polskiej Pediatrycznej Grupy ds. Guzów Litych, Zakładem Genetyki Molekularnej i Klinicznej Instytutu Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, Zakładem Genetyki Medycznej Instytutu Pomnika – Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa Katedrą Immunologii Uniwersytetu Erazma w Rotterdamie (Holandia), Centrum Diagnostycznym Ostrych Białaczek Uniwersytetu we Frankfurcie (Niemcy), Katedrą Medycyny, Uniwersytetu w Salamance (Hiszpania), II Katedrą Medycyny, Szpitala Uniwersyteckiego Schleswig-Holstein, Kilonia (Niemcy), Katedrą Hematologii/Onkologii Dziecięcej, Uniwersytetu Karola, Praga (Republika Czeska).

–        Przy Oddziale działa Poradnia Hematologiczna i Onkologiczna dla dzieci

–        Pracownia Cytometrii Przepływowej.

–        Pracownicy Oddziału pracują w Wojewódzkiej Poradni Hematologicznej dla Dzieci w Katowicach.