Nazwa Oddziału

Oddział Intensywnej Terapii Dziecięcej

 

Ordynator Oddziału

Dr n. med. Jacek Karpe

 

Pielęgniarka Oddziałowa

Mgr Elżbieta Rudek – Plebańczyk                                                                                  Tel. 32/37 04 218

Numery telefonów:

Sekretariat

 

32/370 42 49 (sekretariat) ;

32/370 42 78 (kierownik oddziału)

 

Dyżurka Lekarska

32/37 04 285

 

Dyżurka Pielęgniarek

32/37 04 266

 

Charakterystyka Oddziału

Charakterystyka oddziału:

Oddział Intensywnej Terapii Dzieci świadczy usługi w zakresie kompleksowej diagnostyki i leczenia ostrych stanów zagrożenia życia           u dzieci – ostrej niewydolności oddechowej, krążenia, nerek, zaburzeń przytomności, zakażeń            i zatruć. Rocznie leczymy ponad 100 dzieci w różnym wieku- od noworodka, po pacjentów do 18 roku życia.

  • Oddział dysponuje 9 łóżkami. Oddział dysponuje 4 salami chorych, w tym jednym pomieszczeniem ze śluzą i odrębnym węzłem sanitarnym.
  • liczba miesięcznie hospitalizowanych pacjentów ok.12 pacjentów / ponad 100 rocznie

Sekretariat oddziału czynny w  godz.           7.00-14.00

Informowanie rodziców o stanie zdrowia dziecka:

przez lekarza prowadzącego pacjenta -codziennie w godzinach od 11.00 do 13.30.

przez lekarza dyżurnego – codziennie od 19.00 do 21.00

przez kierownika oddziału – codziennie w godz. 11.00 – 13.00

 

W naszym oddziale możliwe jest prowadzenie oddechu zastępczego metodami konwencjonalnymi oraz wentylacji oscylacyjnej.

W razie potrzeby stosujemy leczenie nerkozastępcze i plazmaferezę.

Stanowimy zaplecze anestezjologiczne dla pacjentów Oddziału Chirurgii Wad Rozwojowych Dzieci i Traumatologii.

 

Zadania Oddziału

Diagnostyka opiera się m.in. o szerokie możliwości, pracującego przez cała dobę, szpitalnego laboratorium oraz badania obrazujące Zakładu Radiologii (w tym usg, rezonans magnetyczny i tomografia komputerowa).

Intensywna terapia odbywa się ze szczególną dbałością o komfort pacjenta. Leczymy ból i optymalnie zmniejszamy stres.

Wykwalifikowany personel lekarski                i pielęgniarski jest przygotowany do leczenia najtrudniejszych przypadków medycznych.

W Oddziale są zatrudnieni lekarze specjaliści w zakresie anestezjologii                    i intensywnej terapii, pediatrii i neonatologii. Systematyczne szkolenia udoskonalające są obowiązkowe dla całego personelu.

Wszystkie pielęgniarki posiadają certyfikaty ukończenia kursu anestezjologicznego.

Szpital jest ośrodkiem uniwersyteckim. Bierzemy aktywny udział w zjazdach naukowo-szkoleniowych, wydajemy liczne publikacje w kraju i za granicą. Lekarze zatrudnieni w OITD prowadzą zajęcia dydaktyczne dla studentów ratownictwa medycznego i wydziału lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.