Nazwa Oddziału

Oddział Intensywnej Terapii Noworodka

 

Ordynator Oddziału

Dr n. med. Jerzy Sobczyk

 

Pielęgniarka Oddziałowa

Mgr Ewelina Kruszniewska

32/37 04 250

Numery telefonów:

Sekretariat

 

32/37 04 350

 

Dyżurka Lekarska

32/37 04 350

 

Dyżurka Pielęgniarek

 32/37 04 242

 

Charakterystyka Oddziału

Oddział posiada 10 łóżek, liczba kadry  –        w Oddziale pracuje 3  lekarzy, 31 pielęgniarek, miesięcznie hospitalizowanych 16 pacjentów

Noworodki i wcześniaki w stanie zagrożenia życia, niewydolność oddechowa, zapalenie płuc, infekcja wewnątrzmaciczna, zespół zaburzeń oddychania (RDS), zespół aspiracji smółki (MAS), martwicze zapalenie jelit (NEC), noworodki wymagające zabiegu operacyjnego, ciężkie niedotlenienie okołoporodowe i noworodki po reanimacji wymagające leczenia hipotermią kontrolowaną , skrajne wcześniaki, noworodki z przetrwałym nadciśnieniem płucnym ( PPHN

Zadania Oddziału

Oddział wykonuje badania: mikrobiologiczne, laboratoryjne, immunologiczne, obrazowe

(RTG, USG,RM rezonans magnetyczny, TK tomografię komputerową  )

 

– w oddziale przeprowadzana są zabiegi takie, jak: intubacja dotchawicza, kaniulacja naczyń, odbarczanie odmy opłucnowej, punkcję lędźwiowe, odbarczanie tamponady serca, nakłucie komór mózgu, transfuzja wymienna, zabiegi chirurgiczne.

Oddział dysponuje respiratorami, inkubatorami, pompami infuzyjnymi, sprzętem do prowadzenia hipotermii kontrolowanej, lampami do fototerapii, USG, przyłóżkowym aparatem RTG, sprzętem do podaży  INO (wziewny tlenek azotu) kardiomonitorami.