Nazwa Oddziału

Oddział Nefrologii z Pododdziałem Dializoterapii

Ordynator Oddziału

 

 

Prof. zw. dr hab. n. med.

Władysław Grzeszczak

Pielęgniarka Oddziałowa

 

Mgr Jolanta Dymińska

32/37 04 406

Numery telefonów:

Sekretariat Ordynatora                    

 

32/37 04 415

 

Dyżurka lekarska

 

32/37 04 441

Dyżurka pielęgniarek

32/37  04 421;   32/37 04 439;   32/37 04 429

 

Charakterystyka oddziału

Kierownik  Oddziału: Prof. zw. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak

Zastępca Kierownika Oddziału:   Dr hab. n. med.  Mirosław Śnit

Liczba lekarzy pracujących na oddziale: 4 osoby.

 

Pielęgniarka koordynująca prace Pododdziału Dializoterapii: Mgr Katarzyna Przegendza

Liczba pielęgniarek pracujących – 19.

 

Oddział Nefrologiczny liczy 17 łóżek, średnia miesięczna ilość hospitalizacji to 55 chorych. W oddziale hospitalizowani są chorzy z wszelkimi chorobami nerek, w tym głównie chorzy z cukrzycowym uszkodzeniem nerek,  chorzy z ostrą i z przewlekłą niewydolnością nerek, chorzy z nadciśnieniem tętniczym, chorzy z genetycznie uwarunkowanymi schorzeniami nerek, chorzy z zaburzeniami gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej. Oddział prowadzi nowoczesną diagnostykę i leczenie chorób nerek, nadciśnienia tętniczego oraz chorób metabolicznych i układowych. Na oddziale nefrologii , chorzy wymagający leczenia nerkozastępczego, włączani są po raz pierwszy do zabiegów hemodializy lub dializy otrzewnowej. Oddział wyposażony jest w aparaturę do prowadzenia automatycznej dializy otrzewnowej firmy   Fresenius, Sleep Safe Home Choice oraz PD Night. Na oddziale opracowano program edukacji chorych i ich rodzin do samodzielnego leczenia nerkozastępczego. Dzięki współpracy z dietetyczką, na oddziale prowadzone są indywidualne szkolenia chorych na temat zasad diety nerkowej. Od wielu lat Oddział Nefrologii we współpracy z ośrodkami naukowymi w Niemczech, Wielkiej Brytanii i USA prowadzi intensywne badania nad epidemiologią i genetyką nadciśnienia tętniczego oraz przewlekłej niewydolności nerek.

Pododdział Dializoterapii został utworzony w 1992 roku. Na oddziale tym leczeni są głównie chorzy z powodu niewydolności nerek rozwiniętej w przebiegu cukrzycy (70-80%), nadciśnienia tętniczego, a także w przebiegu innych chorób nerek. Wyniki leczenia tych chorych są porównywalne z wynikami innych wiodących ośrodków na świecie. Oddział ten był do niedawna największym w Polsce ośrodkiem leczenia hemodializami chorych z nefropatią cukrzycową. Oddział Dializoterapii liczy 11 stanowisk dializacyjnych. Jest wyposażony głównie w nowoczesne nerki firmy Fresenius. Oddział spełnia wszelkie standardy stawiane tego typu oddziałom. W 2014 roku na oddziale tym przeprowadzono 5210  hemodializ, w 2015 roku- 5557 hemodializ. Leczeni są tu chorzy hospitalizowani w Oddziale Nefrologii lub Oddziale Chorób Wewnętrznych i Diabetologii  z przewlekłą niewydolnością nerek, jak również chorzy z ostrą niewydolnością nerek oraz po ostrych zatruciach również z innych oddziałów Szpitala i innych szpitali . Na oddziale prowadzone są również zabiegi plazmaferezy oraz hemofiltracji.

W ramach oddziału funkcjonują następujące pracownie:  pracownia biochemiczna, pracownia biologii molekularnej, pracownia badań układu krążenia, pracownia ultrasonograficzna, pracownia biopsji nerki, pracownia densytometryczna

Zadania oddziału

Na oddziale prowadzona jest diagnostyka i leczenie wszelkich chorób nerek oraz nadciśnienia tętniczego.  Wśród chorych dominują chorzy z cukrzycą, niewydolnością nerek oraz z licznymi powikłaniami towarzyszącymi schorzeniom nerek.

Działalność dydaktyczna

Klinika jako jednostka akademicka łączy w sobie cele i zadania dydaktyczno- wychowawcze z pracą naukowo-badawczą oraz leczniczą. Od momentu powstania kliniki, jednym z jej głównych celów jest kształcenie studentów III, V i VI roku Wydziału Lekarskiego oraz IV roku Oddziału Lekarsko-Dentystycznego SUM.             W klinice prowadzone są zajęcia w formie ćwiczeń, prelekcji i wykładów z zakresu chorób wewnętrznych, genetyki klinicznej oraz medycyny rodzinnej działających w ramach Poradni Diabetologicznej i  Poradni Nefrologicznej.

DALSZE PLANY ROZWOJU :

Poszerzenie pododdziału dializoterapii oraz zwiększenie poprzez to możliwości leczenia nerkozastępczego, rozbudowa pracowni diagnostyki biochemicznej i genetycznej .

Prowadzenie badań nad znaczeniem mikroRNA w diagnostyce i terapii cukrzycy i jej powikłań oraz poszukiwanie genów odpowiedzialnych za rozwój nefropatii cukrzycowej, nadciśnienia tętniczego oraz niewydolności nerek.

Opracowanie nowoczesnej diagnostyki i leczenia nefropatii cukrzycowej, a także

wprowadzanie do leczenia nowych leków hipoglikemizujących.