IV Zabrzańskie Dni Neurologii – Materiały Informacyjne

 

Nazwa oddziału

 

Oddział Neurologiczny

 

Ordynator Oddziału

 

dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa

 

 

 Pielęgniarka Oddziałowa

 

mgr Katarzyna Kaduk

spec. pielęgniarstwa neurologicznego

Tel. 32/37 04 498

 

Telefony:

Sekretariat Ordynatora

 

Tel. 32/37 04 584;   32/37 04 594

 

Dyżurka lekarska

Tel.32/ 37 04 587;   32/37 04 583

 

Dyżurka pielęgniarek

Tel.32/37 04 582;   32/37 04 585

 

Charakterystyka oddziału

– oddział wyposażony jest w  28 łóżek, w tym 8 łóżek intensywnego nadzoru neurologicznego

Liczba lekarzy, asystentów, specjalistów neurologów – 10 osób oraz 6 lekarzy rezydentów. W oddziale pracuje także: dwóch psychologów, dwóch rehabilitantów, masażysta, a także 23 pielęgniarki.

Pracownia Diagnostyki Neurologicznej         w tym EEG,EMG, USG zatrudnia trzech techników.

 

Zadania oddziału

Prowadzimy nowoczesną diagnostykę i leczenie wszystkich chorób układu nerwowego. Uczestniczymy w programach terapeutycznych dla osób z padaczką, stwardnieniem rozsianym (SM), dystonią ogniskową. Współpracujemy ze Stowarzyszeniem Chorych na SM „SezaM”.

Dysponujemy dobrze rozwiniętym zapleczem badawczym w postaci pracowni elektromiografii (EMG) i potencjałów wywołanych, pracowni elektroencefalografii (rejestracja ambulatoryjna i 24-godzinna oraz komputerowa analiza zapisu EEG), oraz pracowni neurosonologii, gdzie wykonywane są badania przepływu krwi, obrazowania ściany tętnic i badanie w kierunku przetrwałego otworu owalnego.

Zatrudnieni lekarze posiadają certyfikaty umiejętności dla wykonywania i oceny badań w pracowniach klinicznych, a także do leczenia dystonii ogniskowych toksyną botulinową.

Prowadzimy 24-godzinne dyżury dla pacjentów z chorobami układu nerwowego. W oddziale udarowym leczymy chorych zgodnie z najnowszymi standardami. Zapewniamy kontynuację leczenia w Przyszpitalnej Poradni Neurologicznej.