Nazwa Oddziału

Oddział Ogólnopediatryczny z Pododdziałem Alergologii, Pulmonologii i Immunologii Dziecięcej

Pododdział Reumatologii Dziecięcej

 

Ordynator Oddziału

Dr hab. n. med. Edyta Machura

 

Pielęgniarka Oddziałowa

Bożena  Urbaniak

32/37 04 338

Numery telefonów:

Sekretariat

 

32/37 04 261

 

Dyżurka Lekarska

 

32/37 04 344

Dyżurka Pielęgniarek

32/37 04 269

 

Charakterystyka Oddziału

– oddział liczy 20 łóżek oraz 3 łóżka

poddział alergologii i chorób płuc i 3 poddział reumatologii 

W oddziale pracuje 8 lekarzy.

Lekarze posiadają specjalizacje z pediatrii oraz dodatkowo z alergologii-3 osoby, immunologii- 1 osoba, chorób płuc dzieci – 1 osoba, neurologii -1 osoba

w tym pracownicy naukowi- 3 osoby, pracownicy dydaktyczni – 3 osoby

pielęgniarki – 18

– w ramach oddziału funkcjonuje Poradnia Alergologii dla Dzieci, Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc dla Dzieci

Badania naukowe w ramach umów statutowych          i własnych:

Tematyka badań  naukowych prowadzonych                      w oddziale obejmuje zagadnienia związane
z immunopatogenezą chorób alergicznych,                          w tym astmy i atopowego zapalenia skóry. Prowadzone są też badania przydatności biomarkerów, w tym cytokin i adipocytokin                   do oceny przebiegu chorób atopowych.                               Od 2 lat prowadzone są badania dotyczące immunologicznych podstaw choroby Schoenleina- Henocha i zaburzeń w przebiegu rabdomiolizy (wyniki w opracowaniu). Planujemy również przeprowadzenie kompleksowych badań dzieci                  z drgawkami gorączkowymi.

Publikacje obejmują zagadnienie z różnych dziedzin pediatrii- prace poglądowe, oryginalne i kazuistyczne.

 

Zadania Oddziału

W oddziale prowadzona jest:

·         Diagnostyka i leczenie ostrych infekcji, szczególnie dotyczących górnych i dolnych dróg oddechowych oraz ich powikłań (m. in. zespół krupu, zapalenia oskrzeli                  i oskrzelików, zapalenia płuc, zapalenia opłucnej (ropniaki) – we współpracy              z Odziałem Chirurgii Wad Rozwojowych Dzieci i Traumatologii)

·         Diagnostyka i leczenie zaostrzeń przewlekłych chorób układu oddechowego (m. in. kompleksowa terapia mukowiscydozy). Prowadzenie programu terapeutycznego leczenia wziewnego tobramycyną chorych na mukowiscydozę

·         Diagnostyka wad wrodzonych układu oddechowego

·         Diagnostyka w kierunku zespołów aspiracyjnych – (ciało obce, refluks żołądkowo-przełykowy)

·         Diagnostyka zakażenia prątkiem gruźlicy

·         Diagnostyka chorób alergicznych układu oddechowego (astma, alergiczny nieżyt nosa)

·         Diagnostyka i leczenie pokrzywki i/lub obrzęku naczynioruchowego

·         Diagnostyka i leczenie alergii skórnych (AZS, kontaktowe zapalenie skóry) oraz alergii pokarmowych

·         Diagnostyka przewlekłego kaszlu

·         Diagnostyka  niedoborów odporności

·         Prowadzenie leczenia substytucyjnego niedoborów immunologicznych

·        Hospitalizacja dzieci ze wskazań ogólnopediatrycznych (drgawki, zaburzenia świadomości, wymioty, stany gorączkowe)

W ramach pracy Katedry i Kliniki Pediatrii              w Zabrzu SUM prowadzone są zajęcia                          ze studentami medycyny III, IV, V, VI  roku                       z Wydziału  Lekarskiego  z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznego (zajęcia przy łóżku chorego, seminaria, wykłady)

W Oddziale od szeregu lat prowadzone są szkolenia z zakresu pulmonologii i alergologii dla lekarzy specjalizujących się w zakresie pediatrii i medycyny rodzinnej a także szkolących się w zakresie chorób płuc dzieci.  Ponadto lekarze są wykładowcami na kursach organizowanych przez CMPK dla lekarzy specjalizujących się w pediatrii i medycynie rodzinnej,  alergologii.

Oddział posiada uprawnienia do prowadzenia staży cząstkowych z zakresu alergologii i pulmonologii dla lekarzy specjalizujących się w pediatrii oraz specjalizujących  w dziedzinie choroby płuc dzieci.