Nazwa oddziału

 

Oddział Pulmonologiczny z Pododdziałem Rehabilitacji Pulmonologicznej

 

 Kierownik Oddziału

 

Prof. dr hab. n. med. Dariusz Ziora

Pielęgniarka Oddziałowa

Mgr Mariola Tańcula

Tel. 32/ 37 32 215

Telefony:

Sekretariat Kierownika

 

Tel. 32/ 37 32 235

Dyżurka lekarska

Tel.    32/ 37 32 216 – odc. Kobiecy

           32/ 37 32 224 – odc. Męski

Dyżurka pielęgniarek

Tel. 32/ 37 32 215   – odc. Kobiecy

        32/37 32 225 – odc. Męski

Charakterystyka oddziału

Na Oddziale Pulmonologicznym jest 60 łóżek oraz 5 łóżek na Pododdziale Rehabilitacji Pulmonologicznej.

W oddziale zatrudnionych jest 15 lekarzy  w tym 5 na etatach akademickich a 2 lekarzy rezydentów w trakcie specjalizacji oraz 24 pielęgniarki i dodatkowo 3 pielęgniarki kontraktowe.

 

W ramach Oddziału funkcjonują:

– Pracownia Bronchoskopowa,

– Pracownia Badań Czynnościowych układu oddechowego

– Pracownia Rtg

– Pracownia bezdechu sennego

Miesięcznie hospitalizowanych jest od 180 – 210 pacjentów

Zadania oddziału

Oddział zajmuje się diagnostyką i leczeniem  chorób układu oddechowego w tym:

– rak płuca,

– choroby śródmiąższowe płuc (IPF, sarkoidoza, AZPP, zmiany polekowe, choroby reumatyczne)

– astma

– POChP

– Domowe Leczenie Tlenem

– bezdech senny

Na oddziale prowadzone są zajęcia dydaktyczne dla studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego –  IV, V, VI roku Kierunku Lekarskiego i II roku Ratownictwa Medycznego.     

Realizowane są badania statutowe w ramach umów ze SUM