Nazwa oddziału

 

Oddział Torakochirurgiczny

Ordynator Oddziału

 

Dr hab.n.med. Damian Czyżewski

Pielęgniarka Oddziałowa

 

Mgr Jagoda Mikolka

Tel. 32/37 04 414

 

Telefony:

Sekretariat Ordynatora

Tel. 32/37 04 -416

Dyżurka lekarska

Tel. 32/37 04 444;  32/37 04 423;  32/37 04 479; 32/37 04 537

 

Dyżurka pielęgniarek

Tel. 32/37 04 527;   32/37 04 469

 

Charakterystyka oddziału

– oddział liczy 30 łóżek, liczba kadry (11 pracowników naukowych, trzech lekarzy, jeden rezydent, 30 pielęgniarek)

–  w ramach oddziału funkcjonują: pracownia USG, pracownia endoskopii, pracownia bronchofiberoskopii

 

Oddział Torakochirurgiczny jest częścią ośrodka o wieloletniej tradycji i ogromnym doświadczeniu w zakresie wykrywania i leczenia chirurgicznego chorób płuc. Dzięki swym  osiągnięciom w zakresie chirurgicznego leczenia nowotworów klatki piersiowej zespół kierowany przez dr hab. n. med. Damiana Czyżewskiego stał się jednym z liczących się ośrodków torakochirurgicznych w Polsce. Dysponuje blokiem operacyjnym z dwoma salami operacyjnymi, wyposażonymi w nowoczesną aparaturę. Wykonywane są wszystkie rodzaje zabiegów operacyjnych, stosowanych w chorobach klatki piersiowej. Oddział specjalizuje się szczególnie w chirurgii tchawicy i dużych oskrzeli oraz w chirurgicznym leczeniu nowotworów płuc i urazów klatki piersiowej. Działalność diagnostyczna i lecznicza obejmuje: operacyjne leczenie raka płuca, ocenę stopnia jego zaawansowania, diagnostykę inwazyjną zwężeń tchawicy i oskrzeli, operacyjne leczenie rozedmy płuc, operacyjne leczenie gruźlicy płuc i jej powikłań, guzów śródpiersia, nowotworów ściany klatki piersiowej, chorób opłucnej, chorób przełyku – raka przełyku, nienowotworowych zwężeń przełyku, przepuklin przeponowych. Leczymy także deformacje ściany klatki piersiowej: klatka piersiowa lejkowata, kurza, leczenie urazów klatki piersiowej, stłuczenia płuc, uszkodzenia dróg oddechowych, urazów przełyku. Oddział liczy 30 łóżek, rocznie jest leczonych około 1800 pacjentów. Doskonałą opiekę medyczną gwarantuje wysoko wykwalifikowana kadra lekarzy i pielęgniarek.

– liczba miesięcznie hospitalizowanych pacjentów – około 180

 

Zadania oddziału

 

– przeprowadzamy zabiegi i operacje tj.: torakoskopia, torakotomia, bronchoskopia, bronchofiberoskopia, mediastinoskopia, EBUS-EUS, laparotomia, laparoskopia, plastyka przepuklin, plastyka zniekształcenia klatki piersiowej,

– na oddziale kształceni są studenci  VI roku Wydziału Lekarskiego, II i III Rok Ratownictwa Medycznego.