Oddział Nefrologiczny

Pododdział Dializoterapii

Ordynator :  Prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak

Sekretariat: 32 37 04 488

Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii

Ordynator : Prof. dr hab. n. med. Janusz Gumprecht

Sekretariat : 32 37 04 415

Oddział Torakochirurgiczny

Ordynator: Dr hab. n. med. Damian Czyżewski

Sekretariat: 32 37 04 416

 

Oddział Urologiczny

Ordynator: Prof. dr  hab . n. med. Andrzej  Paradysz

Sekretariat : 32 37 04 454

Oddział Neurologiczny

Oddział Udarowy

p.o Ordynatora: dr hab.n .med. Monika Adamczyk-Sowa

Sekretariat: 32 37 04 584

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Ordynator: Prof. dr hab. n.med.  Hanna  Misiołek

Sekretariat: 32 37 04 593

Oddział Pulmonologiczny

Pododdział Rehabilitacji Pulmonologicznej

Ordynator: Prof. dr hab.n.med. Dariusz Ziora

Sekretariat: 32 373 22  35