Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony na najem pomieszczeń znajdujących się w budynku Nr 1 Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach o łącznej powierzchni 167,64 m2 z przeznaczeniem na działalność leczniczą w zakresie diagnostyki obrazowej MR i teleradiologii + teleporady.
Termin składania ofert upływa 10.05.2021r. o godzinie 10:00.

1-Zarządzenie – wynajem powierzchni na dz. leczniczą
2-Ogłoszenie – wynajem powierzchni na dz. leczniczą
3-Szczegółowe warunki przetargu wynajem powierzcni na dz. leczniczą
4-oferta na wynajem wzór
5-wzór umowy najmu pow. na dział. leczniczą
6-protokół zd-odb do wynajmu pow. na działalność leczniczą