Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ogłasza Przetarg pisemny, nieograniczony na najem pomieszczeń znajdujących się w budynku Nr 4A Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach o łącznej powierzchni 67,10 m2 z przeznaczeniem na działalność handlowo-usługową w zakresie prowadzenia małej gastronomii.
Termin składania ofert upływa 07.05.2021r. o godzinie 10:00.

1-Zarządzenie ws przetargu na dział. gastronom.
2-Ogłoszenie ws przetargu na gastronomię
3- Szczegółowe warunki przetargu na Gastronomię
4-oferta do przetargu na dział. gastronom.
5-wzór umowy najmu na dział. gastronom.
6-Protokół zd-odb. do przetargu na dział. gastronom.