Dla wielu pacjentów naszego szpitala opieka duszpasterska jest bardzo ważna, Parafia św. Anny znajduje się przy ul. 3-go Maja 18, jest zawsze przychylna dla naszych pacjentów a grono księży jest do dyspozycji chorych przez cały dzień.

Kaplica szpitalna (przejściowo ze względu na prace remontowe) znajduje się w Budynku Nr 4 na III piętrze w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

W kaplicy szpitalnej msze św. odbywają się wg. poniższego harmonogramu:
wtorek, środa, czwartek o godzinie 19.00
niedziela i święta o godzinie 7.00

Komunia święta na oddziałach szpitalnych codziennie od godziny 6.00 do 8.00.

Sakrament pokuty i namaszczenia chorych udzielane są na życzenia chorych na poszczególnych oddziałach szpitalnych przez cały tydzień.

Telefon do kapelana: (32) 271 36 74
0601 061 493