SPSK NR 1 IM. PROF. S. SZYSZKO SUM

ODDZIAŁY SZPITALNE DLA DOROSŁYCH

NAZWA ODDZIAŁU

 

ORDYNATOR/KIEROWNIK

 

ODDZIAŁ NEFROLOGICZNY

PODODDZIAŁ DIALIZOTERAPII

 

PROF. DR HAB. N. MED.

WŁADYSŁAW GRZESZCZAK

 

ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

I DIABETOLOGII

 

PROF. DR HAB. N. MED.

JANUSZ GUMPRECHT

 

ODDZIAŁ TORAKOCHIRURGICZNY

 

DR HAB. N. MED. DAMIAN CZYŻEWSKI

 

   

ODDZIAŁ UROLOGICZNY

 

PROF. DR HAB. N. MED.

ANDRZEJ PARADYSZ

 

ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY

ODDZIAŁ UDAROWY

 

P.O. ORDYNATORA

DR HAB. N. MED. MONIKA ADAMCZYK – SOWA

 

ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ

TERAPII

 

PROF. DR HAB. N. MED.

HANNA MISIOŁEK

 

ODDZIAŁ PULMONOLOGICZNY

PODODDZIAŁ REHABILITACJI PULMONOLOGICZNEJ

PROF. DR HAB. N. MED.

DARIUSZ ZIORA

 

ODDZIAŁY SZPITALNE DLA DZIECI

NAZWA ODDZIAŁU

 

ORDYNATOR/KIEROWNIK

 

ODDZIAŁ CHIRURGII WAD ROZWOJOWYCH DZIECI I TRAUMATOLOGII

 

DR HAB. N. MED.

WOJCIECH KORLACKI

 

ODDZIAŁ HEMATOLOGII I ONKOLOGII

DZIECIĘCEJ

 

PROF. DR HAB. N. MED.

TOMASZ SZCZEPAŃSKI

 

ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII

DZIECIĘCEJ

 

DR N. MED. JACEK KARPE

ODDZIAŁ PATOLOGII NOWORODKA

DR N. MED. JAKUB BEHRENDT

ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII NOWORODKA

DR N. MED. JERZY SOBCZYK

 

ODDZIAŁ GASTROENTEROLOGII

I HEPATOLOGII DZIECI

 

DR HAB. N. MED. JAROSŁAW KWIECIEŃ

ODDZIAŁ NEFROLOGII DZIECI

PODODDZIAŁ DIALIZOTERAPII DZIECI

DR N. MED. AURELIA MORAWIEC – KNYSAK PROF. DR HAB. N. MED. MARIA SZCZEPAŃSKA

ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGII DZIECI

PROF. DR HAB. N. MED. KATARZYNA ZIORA

 

ODDZIAŁ OGÓLNOPEDIATRYCZNY

PODODDZIAŁ ALERGOLOGII, PULMONOLOGII

I IMMUNOLOGII DZIECIĘCEJ

PODODDZIAŁ REUMATOLOGII DZIECIĘCEJ

 

DR HAB. N. MED. EDYTA MACHURA

 

 Kierownik Zakładu Radiologii:

dr hab. n. med. Profesor SUM – Ewa Kluczewska

Kierownik Zakładu Patomorfologii

Prof. dr hab. n. med. Bogna Drozdzowska