Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach powiadamia o rozstrzygnięciu przetargu pisemnego na najem pomieszczeń znajdujących się w budynku Nr 4A Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach o łącznej powierzchni 67,10 m2 z przeznaczeniem na działalność handlowo-usługową w zakresie prowadzenia małej gastronomii.
Dokument