Powiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu pisemnego na najem pomieszczeń znajdujących się w budynku Nr 1 Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach o łącznej powierzchni 167,64 m2 z przeznaczeniem na działalność leczniczą w zakresie diagnostyki obrazowej MR i teleradiologii + teleporady.
Dokument