Projekt nr POIS.09.02.00-00-0118/17 „Podniesienie standardu leczenia na oddziałach dedykowanych dzieciom w SPSK Nr 1 im. Prof. S. Szyszko SUM w Katowicach poprzez ich przebudowę i wyposażenie”

28.12.2017 r. – podpisanie umowy o dofinansowanie projektu POIS.09.02.00-00-0118/17 pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia a Samodzielnym Publicznym Szpitalem klinicznym Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Styczeń 2018 r. przygotowanie do ogłoszenia postępowania pzp na przebudowę i nowoczesne wyposażenie oddziałów pediatrycznych SPSK Nr 1 im. Prof. S. Szyszko SUM w ramach projektu POIS.09.02.00-00-0118/17.