Projekt nr POIS.09.02.00-00-0058/16 „Przebudowa i nowoczesne wyposażenie Oddziału Urologicznego SPSK nr 1 im. Prof. S. Szyszko SUM szansą na skuteczną walkę z nowotworami układu moczowo-płciowego”.

17.10.2017 r. – podpisanie umowy o dofinansowanie projektu POIS.09.02.00-00-0058/16 pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia a Samodzielnym Publicznym Szpitalem klinicznym Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

11-17.12.2017 r. – dialog techniczny z podmiotami, które na etapie rozeznania rynku wyraziły chęć udziału w postępowaniu pzp na przebudowę i dostawę sprzętu i aparatury medycznej w ramach projektu.

Styczeń 2018 r. przygotowanie do ogłoszenia postępowania pzp na przebudowę i nowoczesne wyposażenie Oddziału Urologicznego SPSK nr 1 im. Prof. S. Szyszko SUM w ramach projektu POIS.09.02.00-00-0058/16.