ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 38
ul. Ks. K. Damrota 33 42-800 Zabrze tel/fax (32) 271-28-82
email: szkola38@poczta.fm www.szkola38.pl

Filia SPS 38 i oddziały GS 38 zorganizowane w Podmiotach Leczniczych
tel: (32) 370-43-16 502521299 501245097

Na terenie kliniki funkcjonuje szkoła, która obejmuje zajęciami edukacyjnymi uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.

Szkoła pracuje w trzech zespołach:

  • zespół klas młodszych I-III SP
  • zespół klas IV-VI
  • zespół I-III klas gimnazjalnych

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, trwają od godz. 13.15 do 16.30. Plany zajęć znajdują się na każdym oddziale kliniki.

Dla uczniów, którzy nie mogą uczestniczyć w zajęciach zespołu (zakaz kontaktu z innymi dziećmi, kroplówki itp.) organizowane są zajęcia indywidualnie przy łóżku dziecka. O takiej formie nauki decyduje lekarz prowadzący.

Wszyscy uczniowie przebywający w szpitalu mają prawo do nauki ale mają też prawo do odmowy udziału w zajęciach, jednak informacja ta musi być zgłoszona wychowawcy, odnotowana w dzienniku lekcyjnym i potwierdzona podpisem rodziców.

Każdy uczeń realizuje program nauczania obowiązujący w szkole macierzystej.

Najlepiej jest, aby dziecko posiadało swoje podręczniki, by móc kontynuować naukę rozpoczętą w swojej szkole macierzystej. Założeniem wyjściowym i kierunkowym do podejmowania działalności edukacyjno-wychowawczej jest zawsze przyjęty program leczenia, w zgodzie z którym pozostaje nasze oddziaływanie.

Uczniowie opuszczający szpital otrzymują w dniu wypisu zaświadczenie z ocenami uzyskanymi w trakcie nauki. Zaświadczenie uczniowie są zobowiązani przedstawić w swojej szkole macierzystej.

Dla dzieci i młodzieży organizowane są pozalekcyjne zajęcia wychowawcze prowadzone na każdym oddziale szpitalnym. Zajęcia te są dodatkową i dobrowolną formą pracy szkoły, której głównym celem jest zagospodarowanie czasu wolnego, rozwój zainteresowań, uzdolnień i rozbudzanie pasji uczniów.

Zajęcia wychowawcze organizowane są również w soboty i niedziele, święta, dni wolne od zajęć dydaktycznych, w czasie ferii.

Kadra pedagogiczna to zespół nauczycieli z odpowiednim przygotowaniem do pracy z dzieckiem chorym. Wszyscy nauczyciele, oprócz wykształcenia kierunkowego, mają także ukończone studia podyplomowe z pedagogiki terapeutycznej.