Dyrektor
dr n. med. Dariusz Budziński
Sekretariat: fax: (32) 3704 522
e-mail: sekretariat@szpital.zabrze.pl

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno – Finansowych – Główny Księgowy
mgr Bożena Mucha – Wójcik
tel.: (32) 3704 505 fax.: (32) 3704 522
e-mail: sekretariat@szpital.zabrze.pl

p.o. Lekarz Naczelny
dr n. med. Jacek Karpe
fax.: (32) 3704 522
e-mail: sekretariat@szpital.zabrze.pl

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych 
inż. Robert Galinajtys
tel.: (32) 3704 512
fax.: (32) 271 54 87
e-mail: dzialtech@szpital.zabrze.pl

p.o. Naczelna Pielęgniarka
mgr Elżbieta Harazim
tel. ( 32) 37 04 314
email: eharazim@szpital.zabrze.pl

Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości – Pielęgniarka Społeczna
p.o. Rzecznik Prasowy Szpitala
dr n. med. Anna Gałecka
kontakt dla mediów:
tel. (32) 37 04 312
tel. (32) 37 04 550
email: agalecka@szpital.zabrze.pl