• NSZZ “Solidarność” – Zakładowa Organizacja Związkowa

  • Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy – Międzyzakładowy Oddział Terenowy

  • Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Techników Medycznych Elektroradiologii

  • Terenowa Organizacja Ogólnopolska Związków Zawodowych Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii

  • Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych – Zakładowa Organizacja Związkowa

  • Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Bloku Operacyjnego, Anestezjologii i Intensywnej Terapii – Zakładowa Organizacja Związkowa