07Lut/18

POWR Neurologia

Projekt nr POWR.05.01.00-00-0034/17 „Zintegrowany system opieki medycznej obejmujący prowadzenie działań profilaktycznych i wczesnej diagnostyki chorób naczyń mózgowych wśród osób 40 do 65 lat” Celem projektu jest: Wdrożenie i rozwój programu profilaktycznego tj.Czytaj Dalej…