Oddział Chirurgii Wad Rozwojowych Dzieci I Traumatologii

Ordynator: Dr hab. n. med. Wojciech Korlacki

Sekretariat : 32 37 04 380

Oddział Hematologii I Onkologii Dziecięcej

Ordynator: Prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański

Sekretariat: 32 37 04 372

Oddział Intensywnej Terapii Dziecięcej

Kierownik Oddziału: Dr n. med. Jacek Karpe

Sekretariat: 32 37 04 249

Oddział Patologii Noworodka

Ordynator : Prof. dr hab. n. med. Urszula Godula – Stuglik

Sekretariat: 32 37 04 280

Oddział Intensywnej Terapii Noworodka

Kierownik Oddziału: dr n. med. Jerzy Sobczyk

Sekretariat: 32 37 04 350

Oddział Gastroenterologii i Hepatologii Dzieci

p.o Ordynatora Oddziału: Dr hab. n. med. Jarosław Kwiecień

Sekretariat: 32 37 04 265

Oddział Nefrologii Dzieci

Pododdział Dializoterapii Dzieci

Kierownik Oddziału : Dr n. med. Aurelia Morawiec – Knysak

Sekretariat: 32 37 04 283

Oddział Endokrynologii Dzieci

Ordynator: Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Ziora

Sekretariat: 32 37 04 283

Oddział Ogólnopediatryczny

Pododdział Alergologii, Pulmonologii i Immunologii Dziecięcej

Pododdział Reumatologii Dziecięcej

Kierownik Oddziału: Dr hab. n. med. Edyta Machura

Sekretariat: 32 37 04 283